تاریخ انتشار:  98/04/03
شماری از شهروندان پایتختی طی گفتگویی، معیارهای خود برای انتخاب همسر را بیان کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان: شماری از شهروندان پایتختی طی گفتگویی، معیارهای خود برای انتخاب همسر را بیان کرده‌اند.

 
در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید